Osmanlı Saray Halıları – Talor's Room

Osmanlı Saray Halıları

 

Osmanlı halıları adı altında toplanan halılardan bir kısmı da Os­manlı Saray halılarıdır. Kumaş, Çini, tezhip, cilt kapaklan ve kalem işleri gibi sanat kollarında ortaya çıkan gerçeğe yakın yaprak ve çiçek dekoru bu halılarda da görülür. Bütün diğer Türk halılarından farklı olarak Os­manlı Saray halıları Sine düğümü (İran düğümü) ile yapılmıştır. Düğüm­lerde yün ve pamuk kullanılmış, ipek kullanılmamıştır. Bu halıların ze­min ve bordürleri arasında fazla bir ayrılık olmayıp, kıvrık damarlı yap­raklar, rozet çiçekleri, kıvrık dallar ve nar çiçekleri en çok kullanılan mo­tiflerdir. Bazen gerçeğe çok yakın lale, sümbül ve güller de desenler ara­sında yer almıştır.

 

 

Osmanlı Saray halılarının ilk olarak 1517’den sonra Osmanlı İmpara­torluğu sınırlarına katılmış olan Mısır’da ve Kahire’de yapıldığı kabul edilmektedir. O zamana kadar Sine düğümü ile fakat bambaşka karakterde ha­lılar yapılmış olan Memlük tezgâhlarında, İstanbul sarayından gönderilen örneklere göre bu halılar dokunmuştur. Bazılarının Bursa ve İstanbul’da özel tezgahlarda dokunmuş olduğu kabul edilmektedir. Saray halıları tü­ründen seccadeler de yapılmıştır. Bu halılar günümüzde Avrupa müzelerinde ve ko­leksiyonlarında yer almaktadır.